Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake instemmingsverzoek ontwerpraadsbesluiten aanvaarding Peru, Kazachstan en zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)
titel brief aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake instemmingsverzoek ontwerpraadsbesluiten aanvaarding Peru, Kazachstan en zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)
datum 05-07-2016

Download dit document