EU-voorstel: Commissiemededeling radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen COM(2013)941 (33.874); brief van de Europese Commissie inzake de Commissiemededeling over het voorkomen van radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme (EK, B)
titel EU-voorstel: Commissiemededeling radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen COM(2013)941 (33.874); brief van de Europese Commissie inzake de Commissiemededeling over het voorkomen van radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme (EK, B)
datum 14-04-2014
soort EK

Download dit document