EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel COM(2013)618 en EU-voorstel: Verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen COM(2013)619 (33.823); brief van de Europese Commissie inzake de richtlijn en verordening nieuwe psychoactieve stoffen (EK, C)
titel EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel COM(2013)618 en EU-voorstel: Verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen COM(2013)619 (33.823); brief van de Europese Commissie inzake de richtlijn en verordening nieuwe psychoactieve stoffen (EK, C)
datum 25-03-2014
soort EK

Download dit document