EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); brief van de Europese Commissie inzake voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening EG nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (EK, E)
titel EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); brief van de Europese Commissie inzake voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening EG nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (EK, E)
datum 31-07-2013
soort EK

Download dit document