Korte aantekeningen vergadering commissies de JBZ-Raad, BZK/AZ, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en VWS/JG van 12 april 2011