WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 14 november 2006, K. Putters (PvdA)
    inzake de gevolgen voor de gemeenten van de wet maatschappelijke ondersteuning en de toezeggingen van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel
    pdf pdf
    aanhangsels 2006-2007 nr. 3 (antwoord ontvangen op: 11 december 2006)

Toezeggingen


Edossiers