30.879, F

Motie-Putters (PvdA) c.s over het met de VNG bespreken van de gevolgen van het wetsvoorstel voor de gemeentelijke autonomieIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de VNG te treden teneinde de beperkte gevolgen van dit wetsvoorstel, binnen de context van bestaande en aangekondigde wet- en regelgeving ten aanzien van gemeenten, voor de gemeentelijke autonomie te bespreken.Kerngegevens

nummer 30.879, F
ingediend 23 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) K. Putters
mede ondertekend door J. Hamel
G.H.M.M. ten Horn
A.H. Meulenbelt
P.L. Meurs
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van Dijken Vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart (30.879)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)