24.760

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenDit wetsvoorstel voorziet voor jonggehandicapten en studerenden in een afzonderlijke voorziening op minimumniveau tegen de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het vervallen van de Aww betekent dat er voor deze groep geen regeling tegen inkomensderving meer zou bestaan. Dit wordt ongewenst geacht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 177 van 29 april 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.