31.706, K

Motie-Ten Horn (SP) c.s. over een onderzoek naar een inconsistentie in de Wtcg en voorstellen ter verbetering van de positie van visueel beperkten en slechtziendenIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar een inconsistentie in de Wtcg en voorstellen te doen voor verbetering van de positie van visueel beperkten en slechtzienden.Kerngegevens

nummer 31.706, K
ingediend 16 december 2008
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 december 2008 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en OSF stemden tegen
indiener(s) G.H.M.M. ten Horn
mede ondertekend door G. van den Berg
J.P. Laurier
T.M. Slagter-Roukema (SP)
D. Yildirim
dossier(s) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)