Verslag van de vergadering van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO) op 31 januari 2023Regulier

Datum: 31 januari 2023
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 15.00 uur
Locatie: commissiekamer 2
Voorzitter: Gerkens
Griffier: Bergman


Sprekers


Besluitpunten