prof. dr. R.A. Koole (PvdA) 1

Ruud Koole (1953) is sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Koole was eerder lid van de Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.

Hij is hoogleraar politicologie (in het bijzonder de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling) in Leiden.Personalia

 • geboren te Rilland-Bath (Zld.), 16 augustus 1953
 • gehuwd te Oegstgeest

 

kinderen

 • 4 kinderen

 

woonplaats

 • Oegstgeest, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Twee maal per jaar met College van Procureurs reflecteren op ontwikkelingen binnen en buiten het OM.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Vaststellen uitslag waterschapsverkiezingen voor hoogheemraadschap Rijnland

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: KNHM is oudste ‘geleerde genootschap’ in Nederland. Lidmaatschap houdt geen verplichtingen voor werkzaamheden in.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Adviseren van CPG en zijn beide besturen over wetenschappelijke werk van het CPG

  advieswerk: ja

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Als fellow zo nu en dan stukken schrijven voor website instituut en participeren in sommige onderzoeksprojecten

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Beheren financiën stichting en zeer onregelmatig meewerken aan een activiteit

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Doceren op het terrein van wetgeving en politiek, circa zes keer per jaar

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: Verrichten van een evaluatie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).

  advieswerk: ja

  sector: Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

  bezoldigd: ja

  toelichting: Periode maart-mei 2022: vacatiegelden.

 • beschrijving: Na val college van B&W bijdragen aan de totstandkoming van nieuw college

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezicht houden op directeur/bestuurder van culturele stichting

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Commissie ex art 87 Wet Raadgevend Referendum, belast met uitvoeren van enkele wettelijke taken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: 4x jaar schrijven van een column over ‘ staat en recht’

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Onderwijs, onderzoek en bestuur aan de universiteit Leiden

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • HBS-B te Middelburg, vanaf 1966 tot 1971

wetenschappelijk onderwijs

 • Politicologie, Institut d'Etudes Politiques te Parijs, van 1979 tot 1981 (Diplome d'Études Approfondies)
 • Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 1971 tot 1979 (doctoraal)

promotie

 • Politieke wetenschap, faculteit der rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 16 september 1992

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • beschrijving: Onderwijs, onderzoek en bestuur aan de universiteit Leiden

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Na val college van B&W bijdragen aan de totstandkoming van nieuw college

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Twee maal per jaar met College van Procureurs reflecteren op ontwikkelingen binnen en buiten het OM.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Vaststellen uitslag waterschapsverkiezingen voor hoogheemraadschap Rijnland

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezicht houden op directeur/bestuurder van culturele stichting

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Advies uitbrengen over toekomstbestendig maken/houden van Nederlandse parlementaire stelsel

  advieswerk: ja

  sector: Overheid: Regering en parlement; Parlementair stelsel

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: KNHM is oudste ‘geleerde genootschap’ in Nederland. Lidmaatschap houdt geen verplichtingen voor werkzaamheden in.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Commissie ex art 87 Wet Raadgevend Referendum, belast met uitvoeren van enkele wettelijke taken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: 4x jaar schrijven van een column over ‘ staat en recht’

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviseren van CPG en zijn beide besturen over wetenschappelijke werk van het CPG

  advieswerk: ja

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Als fellow zo nu en dan stukken schrijven voor website instituut en participeren in sommige onderzoeksprojecten

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Beheren financiën stichting en zeer onregelmatig meewerken aan een activiteit

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Doceren op het terrein van wetgeving en politiek, circa zes keer per jaar

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

 • beschrijving: Mede-organiseren en voorzitten van bijeenkomsten werkgroep van Wiardi Beckman Stichting, zes maal per jaar

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verrichten van redactiewerk

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Ruud Koole / Twee Pijers. Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat/ Amsterdam Prometheus, 18 januari 2021
 • Onder andere
 • "Mensenwerk. Herinneringen van een partijvoorzitter 2001-2007" (2009)
 • "Politiek en tegen-politiek in de Nederlandse democratie" (oratie, 2006)
 • "Politieke partijen in Nederland: ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel" (1995)
 • "De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990" (dissertatie, 1992)
 • "Van Bastille tot Binnenhof: de Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen" (red., 1989)
 • "40 jaar vrij en verenigd: geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988" (red., 1988)
 • "Binnenhof binnenste buiten: slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie" (red., 1986)
 • "Het belang van politieke partijen" (1984)

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 13 december 2019

Reizen

 • doel: FES-meeting

  bekostiger: Friedrich Ebert Stiftung

 • doel: NAVO-PA

  bekostiger: Eerste Kamer

 • doel: PACE

  bekostiger: Eerste Kamer

 • doel: PACE

  bekostiger: Eerste Kamer


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

2911 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(7 juni 2011 tot 9 juni 2015)