jhr. mr. J.P. Backer (D66) 1

Joris Backer was van 7 juni 2011 tot 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij was tot 13 juni 2023 vice-voorzitter van de fractie.

De heer Backer was van 30 juni 2015 tot 10 juni 2019 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Hij was van 11 juni 2019 tot 2 juli 2019 tijdelijk Kamervoorzitter.


Anciënniteit

4389 dagen
(7 juni 2011 tot 13 juni 2023)