foto van Senator Klip - Martin (VVD)

Tanja Klip-Martin (1954) is sinds 12 juli 2016 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Klip-Martin is vice-fractievoorzitter.

Zij is sinds 18 januari 2022 voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).Personalia

 • geboren te Rotterdam, 30 maart 1954
 • gehuwd

 

kinderen

 • 3 zonen

 

woonplaats

 • Hilvarenbeek, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid van het bestuur Vereniging van oud-dijkgraven vanaf 13 september 2021
 • Voorzitter van het bestuur Stichting Nationaal Dakenplan vanaf 29 juli 2021
 • Voorzitter van het bestuur Stichting Blauw Deltalentenfonds vanaf 2 juli 2021
 • Voorzitter Strategische Adviesraad Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO vanaf 16 maart 2020

afgesloten

 • Lid jury Gouden Piramide (Rijksprijs) vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2018
 • Voorzitter jury WOW-prijs vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2017
 • Lid Werkgeversberaad Unie van Waterschappen (UvW) vanaf 2014 tot 1 januari 2019
 • Lid LAWA Unie van Waterschappen (werkgeversdelegatie Arbeidsvoorwaarden UvW) vanaf 2014 tot 1 januari 2019
 • DB-lid A&O-Fonds (namens werkgevers van de Unie van Waterschappen) vanaf 2014 tot 15 september 2016
 • Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe vanaf 1 maart 2013 tot 1 januari 2021
 • Lid Strategische Adviesraad Energie TNO vanaf 2011 tot 1 november 2016
 • Lid bestuur Stichting Tom-rolstoeltennis, Dalen vanaf 2005 tot 1 augustus 2016

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium-b, Christelijk Lyceum te Delft, vanaf 1966 tot 1972

wetenschappelijk onderwijs

 • Kunstgeschiedenis en archeologie (cum laude), Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1972 tot 1980

andere opleidingen

 • Diverse (politieke) cursussen en trainingen, waaronder topkadertraining VVD en ROI, vanaf 1997 tot 2002

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 juli 2016
 • Lid Werkgeversberaad Unie van Waterschappen (UvW) vanaf 2014 tot 1 januari 2019
 • Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe vanaf 1 maart 2013 tot 1 januari 2021
 • Gedeputeerde Provincie Drenthe vanaf februari 2005 tot maart 2013
 • Wethouder Gemeente Coevorden vanaf april 2002 tot februari 2005
 • Freelance Kunsthistoricus vanaf 1984 tot 2002
 • Conservator Noord-Brabants Museum, 's-Hertogenbosch vanaf augustus 1980 tot oktober 1984

andere activiteiten

 • Voorzitter Strategische Adviesraad Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO vanaf 16 maart 2020
 • Lid LAWA Unie van Waterschappen (werkgeversdelegatie Arbeidsvoorwaarden UvW) vanaf 2014 tot 1 januari 2019
 • DB-lid A&O-Fonds (namens werkgevers van de Unie van Waterschappen) vanaf 2014 tot 15 september 2016
 • Voorzittter stuurgroep Aardbevingen Groningen Ministerie van Economische Zaken, minister H. Kamp vanaf maart 2013 tot januari 2014
 • Lid bestuur Milieu Centraal vanaf 2012 tot 1 juli 2016
 • Lid Green Deal Board Ministerie van Economische Zaken vanaf 2012 tot 1 juli 2016
 • Lid Mijnraad vanaf 2012 tot 1 juli 2016
 • Lid Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving vanaf 2012 tot 1 juli 2016
 • Lid Strategische Adviesraad Energie TNO vanaf 2011 tot 1 november 2016
 • Lid bestuur Introdans, Arnhem vanaf 2008 tot 2011
 • Lid bestuur Stichting Tom-rolstoeltennis, Dalen vanaf 2005 tot 1 augustus 2016
 • Lid politiek radioforum RTV Drenthe vanaf 2004 tot 2005
 • Lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe vanaf 2000 tot 2007
 • Voorzitter Provinciale Adviescommissie Beeldende Kunst, Drenthe vanaf 1999 tot 2002
 • Secretaris bestuur Stichting Schone Kunsten rond 1900, Drents Museum, Assen vanaf 1999 tot 2002
 • Lid Gemeenteraad Coevorden vanaf januari 1998 tot april 2002
 • Secretaris adviescie. Stichting Schone Kunsten rond 1900, Drents Museum, Assen vanaf 1997 tot 2002
 • Panellid televisieprogramma Het Lagerhuis (1997-2001, 2010) vanaf 1997 tot 2001
 • Lid/voorzitter Medezeggenschapsraden van de scholen van onze kinderen vanaf 1990 tot 1998
 • Lid commissie Brabantse Museumpenning vanaf 1 januari 1987 tot 31 december 1987
 • Secretaris bestuur Stichting Nederlandse Kunsthistorische Publicaties vanaf 1984 tot 1987
 • Lid algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds vanaf 1982 tot 1990
 • Lid/voorzitter 26-november-comités Leids Universiteitsfonds, 's-Hertogenbosch en Groningen-Drenthe vanaf 1981 tot 2003
 • Lid/secretaris/voorzitter Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas vanaf 1981 tot 1994

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Voorzitter bestuur (lid vanaf 2013) Ir. Lelykring (VVD) vanaf november 2015 tot 1 januari 2021
 • Lid VVD partijcie. EZ, subcie. Economie en duurzaamheid vanaf 2012 tot maart 2015
 • Secretaris DB Bestuurdersverreniging VVD landelijk vanaf 2010 tot 5 november 2016
 • Voorzitter regiobestuur VVD-bestuurdersvereniging, Drenthe vanaf 2005 tot 2011
 • Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersvereniging VVD - landelijk vanaf 2005 tot 2010
 • Oprichter en voorzitter VVD-wethoudersplatform vanaf 2003 tot 2005
 • Lid Commissie Partijvernieuwing VVD vanaf 2002 tot 2003
 • Lid VVD-commissie leidraad Gemeenteprogramma 2002 vanaf 2000 tot 2001
 • Secretaris regiobestuur VVD-Bestuurdersvereniging, Drenthe vanaf 1999 tot 2005
 • Voorzitter VVD-commissie leidraad Waterschapsprogramma tot 31 december 2014


Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 26 april 2021

overige onderscheidingen en prijzen

 • Mr. J.W. Frederiksprijs (Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici), 1981

Hobby's

 • hardlopen, tuinieren, reizen, lezen

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

 • Grote kan van blauw glas, 6 januari 2021
 • Kaarten voor TT Assen (2 maal), juni 2019
 • Kaarten voor de TT (2 maal), juni 2018

Anciënniteit

2144 dagen
(12 juli 2016 tot heden)