Dinsdag 31 januari 2023, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

Bespreking openstaande punten

3.Doorloop hoofdstukken XV t/m XVI (nieuw)

Bespreking

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen