Korte aantekeningen vergadering Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO) van 31 januari 2023
1. Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

De commissie keurt de nieuwe geconsolideerde versie goed, met dien verstande dat zij in de toelichting wenst te vermelden dat hoofdelijke stemming op dezelfde dag alleen bij uitzondering plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor een hoofdelijke herstemming.

2. Doorloop hoofdstukken XV t/m XVI (nieuw)

De commissie stemt in met de nieuw voorgestelde hoofdstukken XV en XVI, met een kleine wijziging ten aanzien van de eindstemming in artikel 132 (nieuw). In de toelichting wenst de commissie in te gaan op de praktijk van controversieelverklaring.

3. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op 14 februari 2023 de nog openstaande punten te bespreken en haar eindvergadering na het voorjaarsreces te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman