Verslag van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) op 13 december 2022Regulier

Datum: 13 december 2022
Aanvang: 15.10 uur
Sluiting: 15.20 uur
Locatie: commissiekamer 3
Voorzitter: Van der Linden
Griffier: De BoerSprekers


Besluitpunten