Dinsdag 13 december 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

5.Gasleveringszekerheid en gasopslagen - toezegging T03449

Brief van de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van EZK van 9 december 2022 (29023 / 35216, W)

Bespreking brief en status toezegging

7.Rondvraag


Korte aantekeningen