H.A. Berkhout (FVD) 1

Hugo Berkhout was van 15 februari 2021 tot 13 juni 2023 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer. Hij was tot 13 juni 2023 penningmeester van de fractie.

Eerder was de heer Berkhout van 29 november 2020 tot en met 14 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer.

Tot 29 november 2020 was hij (tijdelijk) lid van de FVD-fractie als vervanger van het lid Nanninga gedurende haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.

De heer Berkhout werd op 15 december 2020 (opnieuw) beëdigd als Eerste Kamerlid in verband met terugtreden van de heer Cliteur als Lid van de Kamer.


Anciënniteit

960 dagen
(26 oktober 2020 tot 13 juni 2023)