Dinsdag 21 juni 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-VWS

3.Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

Inbreng schriftelijk overleg m.b.t. motie-35668, F en bespreking status motie-35668, I

4.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

Bespreking

7.Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie van 16 september 2021 (34902, R)

Inbreng nader schriftelijk overleg

9.Rondvraag


Korte aantekeningen