Dinsdag 14 mei 2024, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg


9.Rondvraag


Korte aantekeningen