36.418, W

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over de invoeringsdatum van verbruiksbelasting op alcoholvrije drankenIn deze motie wordt de regering verzocht de invoeringsdatum van de nieuwe verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2025 zodat ongewenste neveneffecten kunnen worden voorkomen.Kerngegevens

nummer 36.418, W
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering