36.410, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over minder verbruikersbelasting op dranken zonder toegevoegde suikersIn deze motie wordt de regering verzocht om dranken zonder toegevoegde suikers niet langer onder de verhoogde heffing te laten vallen, en de Kamer daarover binnen drie maanden te berichten.Kerngegevens

nummer 36.410, F
ingediend 31 oktober 2023
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 november 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, CDA, PVV, FVD JA21, ChristenUnie en 50PLUS stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2024 (36.410)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering