32.793

Preventief gezondheidsbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over preventief gezondheidsbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bij brief van 5 juni 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van VWS in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van VWS over preventieaanpak leefstijl (EK, E met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft bij brief van 14 mei 2024 vragen gesteld aan de minister voor MZ in het kader van de Aanpak voorkoming en bestrijding toekomstige pandemische dreigingen, besmettelijke (dier) ziekten en zoönosen.


Kerngegevens

begonnen

11 oktober 2013

titel

Preventief gezondheidsbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

545
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [501-545] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [501-545] documenten