36.418, X

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een nultarief van de verbruiksbelasting voor dranken zonder toegevoegde suikersIn deze motie wordt de regering verzocht om per 1 januari 2024 of zo spoedig mogelijk daarna, een nultarief in de verbruiksbelasting in te voeren voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten.Kerngegevens

nummer 36.418, X
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, Volt, VVD, JA21 en 50PLUS stemden tegen.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
R.O. Martens (GroenLinks-PvdA)
P. Nicolaï (PvdD)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 16 januari 2024 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over aangenomen moties (EK 36.418, X en EK 36.418, W) verbruiksbelasting alcoholvrije dranken (EK, AG met bijlage) aan te houden in afwachting van de contourenbrief die in het eerste kwartaal van 2024 aan de Kamer zal worden voorgelegd.Uitvoering