Dinsdag 7 maart 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.21.501-07, FL

Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking geannoteerde agenda


4.21.501-07, FK

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 februari 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking verslag


6.Voorbereiding briefing Algemene Rekenkamer 21 maart 2023 over (de instelling van) fondsen

Bespreking

7.Besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds (NGF-projecten)

Brief van de minister van EZK over besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds; Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen