36.200 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Nationaal Groeifonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is in op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en JA21.

Tegen: PVV, PvdD, FVD, Groep Van Haga, DENK, BBB, Omtzigt en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. PVV, Fractie-Otten en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

32