31.865

Verbetering verantwoording en begrotingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de verbetering van het begrotings- en verantwoordingsproces.


Stand van zaken

Op 4 april 2023 heeft de Eerste Kamer een beleidsdebat gevoerd over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven. Ter voorbereiding hierop is een gesprek met de Algemene Rekenkamer gevoerd op 28 maart 2023. Tijdens het beleidsdebat is de motie-Otten over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen ingediend (EK, D). De stemming over deze motie vond plaats op 11 april 2023.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) en de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven hebben bij brieven van 30 mei 2022 aan de minister van Financiën en aan de president van de Algemene Rekenkamer gereageerd op de op 25 januari 2021 aangeboden uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer. De minister van Financiën heeft bij brief van 11 juli 2022 gemeld dat hij naar verwachting in het najaar 2022 de beide Kamers zal informeren naar aanleiding van het verzoek na te gaan hoe een door de Kamers proportioneel geacht drietal wijzigingen in het Nederlandse controlebestel kan worden doorgevoerd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft eerder al schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd over de uitkomsten van de peer review en van dat overleg op 27 augustus 2021 een verslag uitgebracht (EK, B) en op 18 februari 2022 een verslag van een nader schriftelijk overleg uitgebracht (EK, C).

Op 8 juni 2021 en 12 april 2022 heeft de commissie over de uitkomsten van de peer review Algemene Rekenkamer gesproken met collegeleden van de Algemene Rekenkamer en op 6 juli 2021 sprak de commissie met rapporteurs van de Tweede Kamer die op dit dossier zijn aangesteld. Vervolggesprekken met de rapporteurs vonden plaats op 7 december 2021 en op 22 maart 2022.


Kerngegevens

begonnen

28 november 2013

titel

Verbetering verantwoording en begroting

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-210] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-210] documenten