31.865

Verbetering verantwoording en begrotingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de verbetering van het begrotings- en verantwoordingsproces.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 18 juni 2024 kennis genomen van het afschrift van de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de informatieafspraken over het gewijzigde artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (TK, 245) en wacht het voorstel van de griffie af over de praktische invulling van dit amendement.

De commissie heeft op 14 mei 2024 de brief van de minister van Financiën over denkrichtingen opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer (EK, G met bijlage) besproken en besloten de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw te agenderen.

Op 4 april 2023 heeft de Eerste Kamer een beleidsdebat gevoerd over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven. Ter voorbereiding hierop is een gesprek met de Algemene Rekenkamer gevoerd op 28 maart 2023. Tijdens het beleidsdebat is de motie-Otten over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen ingediend (EK, D). De stemming over deze motie vond plaats op 11 april 2023.

Op 8 juni 2021 en 12 april 2022 heeft de commissie over de uitkomsten van de peer review Algemene Rekenkamer gesproken met collegeleden van de Algemene Rekenkamer en op 6 juli 2021 sprak de commissie met rapporteurs van de Tweede Kamer die op dit dossier zijn aangesteld. Vervolggesprekken met de rapporteurs vonden plaats op 7 december 2021 en op 22 maart 2022.


Kerngegevens

begonnen

28 november 2013

titel

Verbetering verantwoording en begroting

schriftelijke voorbereiding


Documenten

251
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-251] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-251] documenten