35.123

Machtigingswet oprichting Invest-NLHet wetsvoorstel is een machtigingswet voor de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL N.V. (Invest-NL) waarin de Staat een 100%-deelneming heeft.

De Staat zal Invest-NL eigen vermogen verschaffen ter waarde van € 2,5 mld. en dit geld zal in vijf gelijke tranches voor Invest-NL beschikbaar komen. Met dit eigen vermogen zal Invest-NL zich richten op het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij transities (overgang) op het gebied van energie, verduurzaming (waaronder die van de gebouwde omgeving en de circulaire economie), mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs, de doorgroei van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen en het bevorderen van export en buitenlandse investeringen, het ondersteunen van Nederlandse bedrijven voor het internationaal vermarkten van hun producten en het aanpakken van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Verder worden enkele gedragsnormen gesteld die de instelling moet volgen om binnen de doelstelling en taken te blijven. Tot slot omvat het wetsvoorstel een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen in het bij de oprichting van Invest-NL vast te stellen kapitaal.

Voor de oprichting en vormgeving van Invest-NL geldt als uitgangspunt de brief van 15 februari 2018 (TK 28.165, 281) en, voor zover in deze brief daar naar verwezen is, de brief van 10 februari 2017 (TK 28.165, 266).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 mei 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD en 50PLUS.

Tegen: PvdD, FVD en Fractie-Otten.

Over de drie ingediende moties werd op 19 november 2019 gestemd.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2019

titel

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

111
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten