Dinsdag 31 januari 2023, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Voorlichtingsaanvraag Raad van State

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Vaststelling voorlichtingsaanvraag

5.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen