35.920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijsDit wetsvoorstel regelt een uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden van de minister ten aanzien van het bevoegd gezag van scholen en instellingen. Hiermee wordt het mogelijk om misstanden in het onderwijs in het belang van de leerlingen en studenten sneller en effectiever tot een einde te brengen. Het gaat om bevoegdheden die voor alle schoolsoorten gelijk zijn of die voor basis- en voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs geregeld worden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SGP, DENK en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: SGP.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 juni 2023. De voortzetting daarvan vond plaats op 6 juni 2023. Hierbij is de motie-Schalk (SGP) c.s. over terughoudendheid bij (spoed)aanwijzing ingediend (EK, K). Na een toezegging door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is de motie door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamer heeft bij brief van 7 februari 2023 voorlichting gevraagd aan de Raad van State over dit voorstel (EK, F) en heeft brief van de vice-president van de Raad van State op 19 april 2023 de voorlichting ontvangen (EK, H).


Kerngegevens

ingediend

29 september 2021

titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

69
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten