35.984

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerkIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022 verhoogd.

Doel van de verhoging is het mede mogelijk maken dat het schilderij De Vaandeldrager, geschilderd door Rembrandt van Rijn, in het Nederlandse publieke domein komt. Met dit wetsvoorstel worden middelen beschikbaar gesteld zodat de minister van OCW namens de Staat der Nederlanden het schilderij kan verwerven en in eigendom nemen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 16 december 2021 aangenomen door Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1, DENK, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 januari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD, en FVD.

Tijdens het debat op 18 januari 2022 zijn de motie-Prast (PvdD) over verlaging van de aankoopkosten van De Vaandeldrager (EK, F) en de gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vormgeven van de contractuele overeenkomst met de verkoper (EK, H) ingediend.

De motie-Prast is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PvdD stemde voor.

De gewijzigde motie-Otten c.s. (Fractie-Otten) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 11 juli 2023 de brief van de staatssecretaris van OCW van 22 juni 2023 over onderzoeken effecten van de coronacrisis in de culturele sector en evaluatie coronasteun cultuursector (EK Q, met bijlagen) besproken.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 8 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 december 2021.


Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten