Dinsdag 31 januari 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

6.36200 VI

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het halfjaarlijkse rappel toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

Bespreking

8.31753, F

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over het vervolg van de stelselvernieuwing rechtsbijstand; Rechtsbijstand

Bespreking brief van de minister

12.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Bespreking uitnodiging en inventarisatie

14.Rondvraag


Korte aantekeningen