31.731

Integraal wetgevingsbeleidDit dossier bevat Kamerstukken over het integraal wetgevingsbeleid van de regering.

De nota "Vertrouwen in wetgeving" (TK 31.731 nrs. 1 en 2) bevat een programma voor een integraal wetgevingsbeleid. De nota vormt de vertaling van het beleidsprogramma "Samen werken, samen leven" in een integraal wetgevingsbeleid dat uitgaat van vertrouwen in burgers, bedrijfsleven en professionals en omgekeerd van het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen stellen in de wet en de zorgvuldige uitvoering ervan.

Het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) (TK 31.731 nr. 6) is een werkwijze voor het integraal beoordelen en verantwoorden van de kwaliteitsaspecten van beleid en regelgeving om de kwaliteit van beleid en wetgeving te verbeteren.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de nota (TK 31.731, nr. 1) en het advies van de Raad van State en het nader rapport (TK 31.731, nr. 2) samen met de briefwisseling over het rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving (commissie-Hoekstra) (EK 31.700 VI, B en EK 31.700 VI, C) behandeld tijdens het beleidsdebat "Wetgevingskwaliteit" dat plaatsvond op 10 februari 2009. Dit debat werd gehouden in het kader van de behandeling van de Begroting Justitie 2009 (31.700 VI).

Vooruitlopen op wetgeving

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 12 juni 2012 de notitie van Hoekstra over "vooruitlopen op wetgeving" en de brief vastgesteld. De notitie en de brief zijn doorgestuurd aan het College van Senioren.

Staat van de wetgevingskwaliteit

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de Staat van de wetgevingskwaliteit (EK, K met bijlage) na het gesprek met de Tweede Kamerrapporteurs over het thema wetgevingskwaliteit.

Staat van de uitvoering

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreken op 4 juli 2023 de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ter aanbieding van de Staat van de uitvoering (EK, L met bijlages).

Gesprek met Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid

De Eerste Kamercommissie voor J&V spreekt op 11 april 2023 met de Tweede Kamercommissie voor J&V over de wijze waarop de Kamers beschikking kunnen krijgen over het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur (TK 35.957, 14).


Kerngegevens

begonnen

6 oktober 2008

titel

Integraal wetgevingsbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten