34.605

Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenningDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. De initiatiefnemers vinden dat de samenlevingsvorm van ouders tegenwoordig te weinig zegt over de intentie tot een duurzame opvoedingsrelatie.

De initiatiefnemers willen met dit voorstel de belangen van het kind beter waarborgen; het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wegnemen; de bepalingen beter laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving en problemen wegnemen die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, PVV en Van Haga.

Tegen: SGP, CDA en ChristenUnie.

Niet deelgenomen: FVD.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 15 maart 2022. Het voorstel is op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, VVD, 50PLUS en FVD.

Tegen: ChristenUnie, SGP en CDA.

De OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.

Tijdens het debat is de motie-Van Dijk c.s. (SGP) over reflectie op de huidige wetgeving voor tienermoeders en het automatische gezag over hun kind (EK, G) ingediend. De motie is later op de dag weer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

15 november 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Van Ginneken en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

44