36.200 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en PVV.

Tegen: PvdD, DENK, FVD, JA21, BBB, BIJ1 en Groep Van Haga.

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel 37 Migratie van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft voorstel op 24 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: Fractie-Nanninga.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 16 maart 2023 een overzicht van openstaande toezeggingen aan de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) voorgelegd.

De Kamervoorzitter heeft bij brief van 16 maart 2023 een overzicht van openstaande toezeggingen aan de minister voor Rechtsbescherming voorgelegd.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-166] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-166] documenten