36.138

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoudDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan EU-Verordening 2021/784PDF-document inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud. Hiermee wordt een nieuw Zelfstandig Bestuursorgaan opgericht, de Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal.

De Autoriteit wordt belast met de uitvoering van de in de EU-Verordening genoemde taken en bevoegdheden. De Autoriteit heeft tot taak terroristische inhoud te identificeren, deze snel te laten verwijderen door aanbieders van hostingdiensten en samen te werken met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, aanbieders van hostingdiensten en waar passend Europol. Met het oog op de eisen die de EU-Verordening stelt aan de onafhankelijkheid van de Autoriteit, wordt de minister verder op afstand gezet.

De verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD.

Tegen: DENK en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2022

titel

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

28