Dinsdag 5 juli 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

10.Terugblik kennismakingsgesprek met de minister voor Klimaat en Energie

13.Rondvraag


Korte aantekeningen