Dinsdag 9 november 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

7.
34453, X

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantal proefprojecten Wkb dat is afgerond; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking

10.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen