35.925 IIA

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de Staten-Generaal.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 december 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

15