35.925 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 7 december 2021 aangenomen.

Voor: SP, Volt, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en PVV.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD, FVD, JA21, DENK, BIJ1, Lid Omtzigt en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, OSF, D66, PVV, ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD.

Naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 14 maart 2022 over de bouwstenen voor een beleidskader voor het decentraal bestuur (EK, F met bijlagen) vond op 14 juni 2022 een gesprek van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) met prof. Elzinga over zijn onderzoek 'Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur'PDF-document plaats. Na dit gesprek treedt de commissie eventueel in schriftelijk overleg met de regering.

Op 15 maart 2022 vond een kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plaats.

Op 29 maart 2022 vond een kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Koninkrijksrelaties en Digitalisering plaats.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) maakten op 1 februari 2022 kennis met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

231
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-231] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-231] documenten