Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen, grondwetsherzieningen en volkshuisvesting. De commissie bereidt onder meer de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Huis van de Koning voor.

Voorzitter van de commissie is B.O. (Boris) Dittrich (D66). Ondervoorzitter van de commissie is P. (Peter) Nicolaï (PvdD).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie BiZa/AZ.

Tot 9 juni 2015 was de afkorting van deze commissie BZK/AZ: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ).

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie BiZa/AZ op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden

Mr. M.H.H. Baay-Timmerman
50PLUS, Eerste Kamer

Mr. I.A. Bezaan
PVV, Eerste Kamer

Mr.drs. M.M. de Boer
GroenLinks, Eerste Kamer

E. van der Burg
VVD, Eerste Kamer

Drs. F.J.M. Crone
PvdA, Eerste Kamer

J. Dessing
FVD, Eerste Kamer

Mr. B.O. Dittrich
D66, Eerste Kamer
voorzitter

Mr.drs. H. Doornhof
CDA, Eerste Kamer

Dr. P.M.L. Frentrop
FVD, Eerste Kamer

Prof.dr. R.R. Ganzevoort
GroenLinks, Eerste Kamer

A.W.J.A. van Hattem
PVV, Eerste Kamer

Geen foto beschikbaar

Drs. T. Klip-Martin
VVD, Eerste Kamer

Drs. N.K. Koffeman
PvdD, Eerste Kamer

Prof.dr. R.A. Koole
PvdA, Eerste Kamer

M.J.M. Kox
SP, Eerste Kamer

L.P. van der Linden MSc.
Fractie-Nanninga, Eerste Kamer

Drs. H.J. Meijer
VVD, Eerste Kamer

Prof.mr. P. Nicolaï
PvdD, Eerste Kamer
ondervoorzitter

Drs. H.J. Pijlman
D66, Eerste Kamer

Geen foto beschikbaar
A.C.M. Raven
OSF, Eerste Kamer

Drs. Th.W. Rietkerk
CDA, Eerste Kamer

Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts
CDA, Eerste Kamer

P. Rosenmöller
GroenLinks, Eerste Kamer

P. Schalk
SGP, Eerste Kamer

M.J. Verkerk
ChristenUnie, Eerste Kamer

J.W.E. de Vries
Fractie-Otten, Eerste Kamer