Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)Deze commissie had als taak het Reglement van Orde van de Eerste Kamer te actualiseren.

Het debat over het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde vond plaats op 8 en 9 mei 2023.

Het gewijzigde voorstel is op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD.

Tegen: OSF, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Bij het voorstel zijn een aantal amendementen en vijf moties ingediend waarover op 16 mei 2023 is gestemd.

De tijdelijke commissie functioneerde van 19 april 2022 tot 17 mei 2023.

De voorzitter van de commissie was Arda Gerkens (SP) en de ondervoorzitter was Joris Backer (D66).

De leden Doornhof (CDA), Klip-Martin (VVD), Koole (PvdA), Van Strien (PVV), Talsma (ChristenUnie) en Van Wely (Fractie-Nanninga) maakten deel uit van de commissie.

Griffier van de commissie was F.J. (Fred) Bergman.

Op 20 december 2022 is het lid Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga) opgevolgd door het lid Loek van Wely (Fractie-Nanninga).