A.M.V. Gerkens (SP) 1

Arda Gerkens (1965) is sinds 14 mei 2013 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-voorzitter van de fractie.

Zij was lid van de Tweede Kamer van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010.

Zij is sinds 9 maart 2021 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Van 9 juli 2019 tot 9 maart 2021 was zij Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Mevrouw Gerkens was voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mevrouw Gerkens is directeur van de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).Personalia

 • geboren te Naarden, 5 juni 1965

 

kinderen

 • 1 zoon, 1 dochter

 

woonplaats

 • Haarlem, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Onafhankelijk voorzitter, sparringspartner directeur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De organisatie houdt zich bezig met het bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering hiervan en de organisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: Uit hoofde van mijn functie neem ik deel aan de werkgroep “Kindveilig Internet” van het ministerie van Justitie en Veiligheid

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting stelt zich ten doel een duurzame visserij op het IJsselmeer te bewerkstelligen. Daartoe overlegt zij met en ondersteunt de diverse organisaties die betrokken zijn bij de visserij op het IJsselmeer, werkt alternatieven uit, bouwt bruggen en houdt de voortgang van de transitie in de gaten.

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: ja

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • Directeur/bestuurder computervereniging HCC vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2014

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 14 mei 2013
 • beschrijving: De organisatie houdt zich bezig met het bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering hiervan en de organisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: Uit hoofde van mijn functie neem ik deel aan de werkgroep “Kindveilig Internet” van het ministerie van Justitie en Veiligheid

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • bezoldigd: ja

 • Directeur/bestuurder computervereniging HCC vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2014
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 23 mei 2002 tot 17 juni 2010

andere activiteiten

 • beschrijving: Onafhankelijk voorzitter, sparringspartner directeur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting stelt zich ten doel een duurzame visserij op het IJsselmeer te bewerkstelligen. Daartoe overlegt zij met en ondersteunt de diverse organisaties die betrokken zijn bij de visserij op het IJsselmeer, werkt alternatieven uit, bouwt bruggen en houdt de voortgang van de transitie in de gaten.

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • bezoldigd: nee


Hobby's

 • fotografie, hardlopen, ict

 


Reizen

 • doel: Verkiezingswaarnemingsmissie

  bekostiger: Eerste Kamer

 • doel: Verkiezingswaarnemingsmissie

  bekostiger: Eerste Kamer

 • doel: Algemene vergaderingen van de IPU

  bekostiger: Nederlandse groep van de IPU

 • doel: Werkbezoek Caribisch gedeelte van Nederland met de commissie Korel

  bekostiger: Eerste Kamer

 • doel: Algemene Vergadering IPU

  bekostiger: Nederlandse vereniging IPU

 • doel: deelname aan ECPAT conferentie in Taiwan als voorzitter van INHOPE

  bekostiger: het Taiwanese meldpunt


Geschenken

 • betaald door: Politie

  waarde: onbekend


Anciënniteit

3552 dagen
(14 mei 2013 tot heden)