Dinsdag 4 april 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35673

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Voorbereidend onderzoek

5.21501-31, BC

Brief van de minister van SZW inzake verslag Formele Raad WSB van 13 maart 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen