Planning activiteiten commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  • 25 januari 2022 14.15 uur
    commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  • 25 januari 2022 16.15 uur
    commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)), voor Financiƫn (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)


Deze agenda kan nog gewijzigd worden.