32.043

Toekomst pensioenstelselDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de toekomst van het pensioenstelsel.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 8 november 2021 gereageerd op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2021 (EK, AU met bijlage) over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM).

De commissie heeft op 15 juni 2021 met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een mondeling overleg gevoerd over de voortgang van het nieuwe pensioenstelsel. Bij dat overleg zijn onder andere de volgende brieven te betrokken:

  • de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 mei 2021 (EK, AO met bijlage) over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het pensioenakkoord;
  • de brief van de minister van 12 mei 2021 (EK 35.520 / 32.043, E) met de kabinetsreactie op het rapport over onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren;
  • de brief van de minister van 12 mei 2021 (EK, AQ met bijlage) over het rapport 'Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen'.

Naar aanleiding van het verslag van het nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW van 15 oktober 2021 (EK, AV) over de toekomst van het pensioenstelsel heeft de commissie bij brief van 8 november 2021 nadere vragen aan de staatssecretaris voorgelegd.

De commissie had eerder al het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW van 16 juli 2021 (EK, AS) naar aanleiding van het mondeling overleg op 15 juni 2021, voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voerde op 9 maart 2021 een mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het nieuwe pensioenstelsel.

Ter voorbereiding op het mondeling overleg van 9 maart 2021 heeft de commissie schriftelijk overleg met de minister gevoerd over:

  • het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 1 december 2020 (EK, AI) over zijn brieven van 22 juni 2020 (EK, AC met bijlagen) en 6 juli 2020 (EK, AD met bijlagen) over de uitwerking van het pensioenakkoord;
  • het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 14 december 2020 (EK, AJ) over zijn brief van 8 oktober 2020 (EK, AH) over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel;
  • de brief van de minister van 16 december 2020 (EK, AK) over de vrijstellingsregeling 2021, het transitie-ftk 2022 en de daadwerkelijke overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

De commissie heeft op 5 maart 2021 het verslag van dat schriftelijk overleg uitgebracht (EK, AL).

De commissie heeft op 11 mei 2021 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van 20 april 2021 over aanvullende vragen van de OSF-fractie (EK, AN) voor kennisgeving aangenomen.


Overige informatie:

De Tweede Kamercommissie SZW hield op 4 november 2020 een rondetafelgesprek over het pensioenakkoord. Voor dit gesprek zijn vooraf position papers aangeleverd. Het betrof deel II van het rondetafelgesprek. Het voor 3 november 2020 voorziene deel I van dit gesprek was uitgesteld en vond alsnog plaats op 24 november 2020.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN) voerden op 10 maart 2020 een mondeling overleg met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de toekomst van het pensioenstelsel. Van dit overleg zijn een woordelijk verslag (EK, AB) en een videoverslag beschikbaar.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 6 maart 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW (EK, AA) over zijn brief van 5 juni 2019 (EK, P) inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel uitgebracht. De commissie had op 13 december 2019 al een eerste verslag van een schriftelijk overleg (EK, X) over dit onderwerp uitgebracht.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2019 in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 november 2019. Tijdens een heropening van de Afb op 3 december 2019 is de gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (EK 35.300, AE) ingediend. Deze gewijzigde motie werd daarna door de indiener aangehouden en de stemming over de motie is op 10 december 2019 op verzoek van de indiener aangehouden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en de Kamer verzocht de motie aan te houden.

De minister had eerder al bij brief van 3 december 2019 (EK 35.300, AC) zijn reactie op de oorspronkelijke motie-Van Rooijen c.s. (EK 35.300, AA) aan de Kamer aangeboden.


Kerngegevens

begonnen

25 augustus 2009

titel

Toekomst pensioenstelsel

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [751-776] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [751-776] documenten