35.673

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectieDit voorstel voorziet in een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi). Het voorstel geeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toezichthoudende bevoegdheden op de aanwezigheid en toepassing van een werkwijze voor werving en selectie van werknemers en intermediairs waarmee gelijke kansen op werk worden gecreëerd. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met name voor Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen geldt dat zij discriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. De regering wil met dit voorstel de norm onderschrijven dat bij werving en selectie geen discriminatie mag plaatsvinden

Door middel van wijziging van de Arbowet krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om toe te zien op de op de aanwezigheid en toepassing van een wervings- en selectiebeleid van werkgevers met doeltreffende maatregelen om discriminatie te voorkomen en gelijke kansen te creëren. Door wijziging van de Waadi zal de inspectie SZW ook toezichthoudende bevoegdheden krijgen op het wervings- en selectiebeleid van intermediairs in hun rol van dienstverlener aan werkgevers. De Inspectie SZW zal tevens sancties kunnen opleggen indien de werkgever in gebreke blijft. Daarnaast wordt er een meldplicht ingesteld voor discriminerende verzoeken aan degene die arbeidsbemiddeling verricht of arbeidskrachten ter beschikking stelt.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 14 maart 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB

Tegen: SGP, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Het Lid Omtzigt was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 maart 2024 verworpen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

De plenaire behandeling vond plaats op 27 februari 2024, tijdens het debat zijn twee moties ingediend. De voortzetting van de behandeling in derde termijn vond plaats op 12 maart 2024. De voorzetting van het debat in vierde termijn vond plaats op 26 maart 2024. De gewijzigde motie-Petersen (VVD) over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef (EK, O) is op 26 maart 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: SGP, PVV, FVD en VVD.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2020

titel

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten