Dinsdag 4 april 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, T)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

11.Mededelingen en informatie12.Rondvraag


Korte aantekeningen