35.420

Noodpakket banen en economieDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over steun- en herstelmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het betreft maatregelen die genomen worden om banen te behouden en de economische gevolgen te beperken.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 14 oktober 2021 gereageerd op de brief van de ministers van EZK, van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW van 30 augustus 2021 over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021 (EK, BE met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 13 juli 2021 de brief van bewindspersonen van EZK en van Financiën over heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal (EK, BC) voor kennisgeving aangenomen.

Voorts wenst de commissie geïnformeerd te worden over het verzoek van de commissie van EZK/LNV om ambtelijk na te vragen hoe lang het kabinet voornemens is zich te beroepen op artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wetgeving omtrent steunpakketten in het kader van Covid-19.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 29 maart 2021 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EK, AO) gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg (EK, AH) met de minister van 9 maart 2021 over hardheidsbeleid met betrekking tot de terugvordering van NOW-subsidie.

De commissie heeft de minister verzocht om periodieke informatie over de voortgang van het terugvorderingsproces van NOW-subsidie en van daarbij eventueel voorkomende knelpunten bij zowel de werkgevers als bij de betrokken uitvoeringsinstanties.

De commissie was met de minister in overleg getreden naar aanleiding van zijn brief van 15 december 2020 (EK, AA) over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW.


Kerngegevens

begonnen

17 maart 2020

titel

Noodpakket banen en economie

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [551-594] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [551-594] documenten