Dinsdag 7 maart 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36067

Wet toekomst pensioenen

Voorbereidend onderzoek

3.36067

Wet toekomst pensioenen

Bespreking voorstel lid Van Rooijen (50PLUS) om voorlichting te vragen aan de Raad van State

10.32043, BG

Brief van de minister voor APP over de evaluatie naar de werking van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) gericht op communicatieve aspecten; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking afschrift brief evaluatie Uniforme Rekenmethodiek

11.21501-31, BB

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda voor de Formele Raad WSB van 13 maart 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

13.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen